Raahen Suzukisoittajien kannatusyhdistys ry on rekisteröity 18.2.1988. Yhdistys järjestää konsertteja ja tapahtumia, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää kansainvälisen Suzuki-menetelmän käyttöä ja kehittämistä, sekä Suzuki-menetelmällä tapahtuvaa lasten musiikkikasvatusta alueella. Tapahtumiin osallistuvat musiikinharrastajat opiskelevat tyypillisesti lisäksi musiikkia oppilaitoksissa.

Jos haluat liittyä jäseneksi ja osallistua yhdistyksen toimintaan, ota yhteyttä raahen.suzukisoittajat@gmail.com.

Linkki 20-vuotishistoriikkiin